تلکس فرداي هرمزگان: عضو شوراي شهر بندرعباس: بازار ماهي فروشان بندرعباس بايد تخريب شود
یکشنبه، 13 مهر 1399 - 18:48     کد خبر: 9067

عضو شوراي شهر بندرعباس گفت: بازار ماهي فروشان بندرعباس بايد تخريب شود، اگر اين كار مهم صورت گيرد درس عبرتي ميشود تا ديگران به حريم دريا تجاوز نكنند.

به گزارش فرداي هرمزگان، مجيد عسكري زاده در جلسه 13 مهر ماه شوراي شهر بندرعباس با بيان اينكه من به عنوان عضو شورا نگران آينده شهر هستم، اظهار داشت: نگاه شهرداري فقط به سمت درآمد است.

وي خاطرنشان كرد: بازار ماهي فروشان بندرعباس بايد تخريب شود، اگر اين كار مهم صورت گيرد درس عبرتي ميشود تا ديگران به حريم دريا تجاوز نكنند.

عضو شوراي شهر بندرعباس در ادامه با اشاره به اينكه شهر بندرعباس به حال خود رها شده است، يادآور شد: اعضاي شورا بايد نظارت خود را بيشتر كنند نه آنكه در مقابل مشكلات سكوت اختيار نمايند.

عسكري زاده اذعان داشت: هيچ كس در مقابل چاله هاي موجود در خيابان هاي شهر بندرعباس پاسخگو نيست، هر دستگاهي براي خود در خيابان هاي شهر چاله ميكند و بعد آن را به حال خود رها كرده و ميرود.

وي با بيان اينكه ما از مردم راي گرفته ايم كه پيگير مشكلات آنها باشيم، گفت: شهرداري بايد به دنبال زيبا سازي شهر باشد، اكنون يك تراكم بدون ضابطه در شهر بندرعباس شكل گرفته است.

اين عضو شوراي شهر بندرعباس در پايان اظهار داشت: شهروندان به دليل اين مشكلات دچار چالش شده اند و شهرداري نيز فقط نگاهش به كسب درآمد است.

 

 


برگشت به تلکس خبرها