تلکس فرداي هرمزگان: هشدار نايب رئيس شوراي شهر بندرعباس در خصوص روي آوردن برخي از مردم بندرعباس به جمع آوري زباله
یکشنبه، 6 مهر 1399 - 12:07     کد خبر: 9061

نايب رئيس شوراي شهر بندرعباس گفت: مشكلات اقتصادي تعادل اجتماعي مردم را بر هم زده و اين مشكلات سبب سردرگمي شهروندان شده است و در اثر آن مشاهده ميشود كه كارهايي مانند جمع آوري زباله در كلان شهري مانند بندرعباس در حال گسترش است.

به گزارش فرداي هرمزگان، فيصل دانش در جلسه امروز شوراي اسلامي شهر بندرعباس با بيان اينكع فقط معتادان نيستد كه زباله جمع ميكنند بلكه مردمي كه از مشكلات اقتصادي رنج ميبرند نيز در حال جمع كردن زباله در سطح شهر بندرعباس هستند، اظهار داشت: برخي از مردم زباله هاي شهري را جمع كرده و در خانه هاي خود انبار مي كنند كه مشكلات عديده اي را از نظر اجتماعي و بهداشتي به وجود آورده است.

وي خاطرنشان كرد: مشكلات اقتصادي تعادل اجتماعي مردم را بر هم زده و اين مشكلات سبب سردرگمي شهروندان شده است و در اثر آن مشاهده ميشود كه كارهايي مانند جمع آوري زباله در كلان شهري مانند بندرعباس در حال گسترش است.

نايب رئيس شوراي شهر بندرعباس در پايان افزود: ما بايد از تجربيات ديگر كشورها در حل مشكلات شهري استفاده كنيم، به طور مثال بسياري از كشورها الگوهايي را براي رفع مشكل سگ هاي بلاصاحب به كار بسته اند كه موفق بوده است اما ما از اين تجربيات استفاده نكرده و هميشه به دنبال راهي بر خلاف تجربيات جهاني هستيم.


برگشت به تلکس خبرها