تلکس فرداي هرمزگان: جناب آقاي رئيس جمهور؛ وضعيت استان هرمزگان چگونه سفيد است كه كرونا به روستاهاي آن هم رسيده است؟
جمعه، 22 فروردین 1399 - 23:19     کد خبر: 9053

جناب آقاي روحاني، اعلام وضعيت سفيد در هرمزگان توسط جنابعالي، نشان از آن دارد كه شما از صداقت كافي با مردم برخوردار نيستيد، چرا كه به گفته عالي ترين مقام بهداشتي در هرمزگان نه تنها وضعيت استان سفيد نيست؛ بلكه كرونا به روستاهاي هرمزگان نيز رسيده است.

فرداي هرمزگان؛ سرويس اجتماعي: صبح روز گذشته رئيس دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان طي يك نشست خبري از رسيدن كرونا به روستاهاي استان هرمزگان خبرداد، استاني كه رئيس جمهور محترم وضعيت آن را سفيد اعلام كرده و بازگشايي مدارس و كسب و كارها را در آن  بلامانع دانسته بود.

از اين رو ذكر چند نكته خطاب به رئيس جمهور محترم، خالي از لطف نيست:

جناب آقاي روحاني، اعلام وضعيت سفيد در هرمزگان و چندين استان ديگر توسط جنابعالي به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور، نشان از آن دارد كه شما از صداقت كافي با مردم برخوردار نيستيد، چرا كه به گفته عالي ترين مقام بهداشتي در هرمزگان نه تنها وضعيت استان سفيد نيست؛ بلكه كرونا به روستاهاي هرمزگان نيز رسيده است.

جناب آقاي رئيس جمهور، با مردم صادق باشيد و واقعيت را بگوييد؛ اعلام كنيد كه ادامه اين روند منجر به فقر گسترده در كشور مي شود و با توجه به كمبود منابع، قادر به حمايت اقتصادي از مردم نيستيد؛ اينگونه مردم مي دانند خطر ابتلا به كرونا در كمينشان است و قطعا اگر براي كسب و كار از خانه خارج شوند، نسبت به رعايت پروتكل هاي بهداشتي حساسيت بيشتري به خرج خواهند داد.

هر چند مردم استان هاي جنوبي به خصوص هرمزگان آگاه و فهيم مي باشند؛ اما اعلام وضعيت سفيد از سوي شما به عنوان رئيس دولت مي تواند خيال بسياري از مردم در اين استان ها را از ابتلا به كرونا راحت نموده و حساسيت مردم را در رعايت پروتكل هاي بهداشتي كم كند، اقدام خطرناكي كه قطعا حضرتعالي با عدم صداقت تان عامل آن هستيد.

لذا تا دير نشده براي حفظ جان مردم راه صداقت با آنها را در پيش گرفته و از وقوع يك همه گيري گسترده در استان هايي كه به گفته شما داراي وضعيت سفيد هستند، جلوگيري نمائيد.


برگشت به تلکس خبرها