تلکس فرداي هرمزگان: حكم «سيدفخرالدين هاشمي» به عنوان مديركل نوسازي مدارس هرمزگان صادر شد
پنجشنبه، 14 فروردین 1399 - 18:22     کد خبر: 9050

با حكم «رخشاني مهر» رئيس سازمان نوسازي مدارس كشور، «سيد فخرالدين هاشمي» به عنوان مديركل نوسازي مدارس استان هرمزگان منصوب شد.

به گزارش فرداي هرمزگان، با حكم «رخشاني مهر» رئيس سازمان نوسازي مدارس كشور، «سيد فخرالدين هاشمي» به عنوان مديركل نوسازي مدارس استان هرمزگان منصوب شد.

گفتني است «هاشمي» از نيروهاي جوان هرمزگاني بوده و طي چهارماه اخير سرپرستي اين اداره كل را برعهده داشته است.


 


برگشت به تلکس خبرها