تلکس فرداي هرمزگان: عسكري زاده: ساحل بندرعباس به معضل بزرگي براي اين شهر تبديل شده است
دوشنبه، 20 آبان 1398 - 08:54     کد خبر: 9039

عضو شوراي شهر بندرعباس با بيان اينكه ساحل بندرعباس به دليل مشكل فاضلاب، به معضل بزرگي براي اين شهر تبديل شده و انواع بيماري و بلاها را متوجه مردم ساخته است، افزود: مردم تا كجا بايد اين آلودگي را تحمل كنند.

به گزارش فرداي هرمزگان، مجيد عسكري زاده در يكصدو سي و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهر بندرعباس با بيان اينكه ساحل بندرعباس به دليل مشكل فاضلاب، به معضل بزرگي براي اين شهر تبديل شده و انواع بيماري و بلاها را متوجه مردم ساخته است، افزود: مردم تا كجا بايد اين آلودگي را تحمل كنند.

وي خاطرنشان كرد: ماهي هايي كه مردم بندرعباس مصرف مي كنند به دليل ورود فاضلاب به دريا آلوده هستند و اين آلودگي در حال وارد شدن به چرخه غذايي آنهاست و مسئولان نيز براي اين مشكل اسفناك هيچ پاسخ روشني ندارند.

عضو شوراي شهر بندرعباس در ادامه با اشاره به اينكه 30 هزار شهروند بندرعباسي از راه صيادي ارتزاق مي كنند، گفت: تكليف شغل اين افراد چيست؟

عسكري زاده در پايان اذعان داشت: سلامت مردمي كه براي تفريح به ساحل بندرعباس مراجعه مي كنند در خطر است، اين در حاليست سلامت و تفريح حق مردم است، از اينرو سازمان محيط و مسئولان ذيربط به منظور حل اين معضل بزرگ بايد جدي تر و با اراده محكم تري به اين موضوع ورود كنند.


برگشت به تلکس خبرها