فرداي هرمزگان
متاسفانه نظارت بر انتخابات شوراها نظارت فني نيست/اينكه فردي آدم خوبي باشد، خوب است؛ اما مشكل مردم را حل نمي كند
چرا مردم هرمزگان اصرار دارند مديران عالي استان از ميان نيروهاي ماندگار منصوب شوند؟
كسانيكه فرياد وا اسلاما در خصوص جنجال اخير «تارا ماركت» سر مي دهند، آيا صدايشان در مبارزه با فساد نيز همين مقدار بلند است؟
جناب آقاي رئيس جمهور؛ وضعيت استان هرمزگان چگونه سفيد است كه كرونا به روستاهاي آن هم رسيده است؟
انتقال ويروس كرونا اكنون به روستاهاي هرمزگان رسيده است
انتقال ۶۰ نيروي غير بومي از لرستان براي استخدام در جايگاه‌هاي سوخت هرمزگان متوقف شد
حكم «سيدفخرالدين هاشمي» به عنوان مديركل نوسازي مدارس هرمزگان صادر شد
خط توليد ماسك بهداشتي در دانشكده سما بندرعباس راه اندازي شد
تدفين غير اصولي يكي از قربانيان كرونا در هرمزگان
يك هرمزگاني «سرپرست شاخه آكروباتيك» فدراسيون ژيمناسيك كشور شد
صفحه بعد - نسخه اصلی