فرداي هرمزگان : سرانجام استيضاح شهردار بندرعباس چه خواهد شد؟
چهارشنبه، 7 خرداد 1399 - 18:38 کد خبر:9057
در حالي اين روزها مسأله سوال و استيضاح شهردار بندرعباس مطرح مي‌شود كه به نظر مي‌آيد اين اقدام فاقد پشتيباني لازم براي نتيجه بخشي باشد؛ دو تن از اعضاي شوراي اسلامي شهر بندرعباس طرح سوال از شهردار را كليد زده‌اند اما تاكنون اين اقدام مورد قبول بقيه اعضاء قرار نگرفته است.

فرداي هرمزگان، سرويس سياسي: در حالي اين روزها مسأله سوال و استيضاح شهردار بندرعباس مطرح مي‌شود كه به نظر مي‌آيد اين اقدام فاقد پشتيباني لازم براي نتيجه بخشي باشد؛ دو تن از اعضاي شوراي اسلامي شهر بندرعباس طرح سوال از شهردار را كليد زده‌اند اما تاكنون اين اقدام مورد قبول بقيه اعضاء قرار نگرفته است.

براي راي آوردن استيضاح، به راي ۸ عضو شورا نياز است كه اجماع اكثريت اعضاء بر اين موضوع در شرايط فعلي بعيد به نظر مي‌رسد؛ اكثر اعضاي شوراي اسلامي شهر بندرعباس هنوز از شهردار اين شهر حمايت مي كنند و نسبت به هرگونه تغييري در مديريت شهري محتاط هستند.

يكي از اعضاي شورا پيش از اين بيان كرده بود كه در شرايط بحران اقتصادي فعلي، حفظ وضع موجود بزرگترين اقدامي است كه مي‌توان انجام داد و هرگونه تغييري كه به بهبود شرايط فعلي ختم نشود، يك شكست است.

تاكنون تماس هايي كه با اعضاي شورا به منظور استيضاح شهردار برقرار شده است اثر بخش نبوده و نشانه‌اي براي حمايت از طرح استيضاح شهردار در ميان اكثريت اعضاء شورا ديده نمي شود؛ در اين موقعيت مي‌توان پيش بيني كرد كه شهردار فعلي بندرعباس تا پايان دوره‌ي خود يعني تا يكسال ديگر شهردار اين شهر خواهد ماند.

تلاش‌هايي كه تاكنون براي استيضاح شهردار بندرعباس صورت گرفته، تلاشهاي بيرون از مجموعه شورا بوده و براساس اطلاعات درست از دسته بندي دروني در شوراي اسلامي شهر بندرعباس صورت نگرفته است؛ لذا دور از ذهن نيست كه اين فشارها تنها به يك موج رسانه‌اي تبديل شود و بعد از مدتي فروكش كند.

مهم‌ترين مسأله اين است كه اكثريت اعضاء شورا، مشكلات موجود شهري را خارج از حيطه‌ي مسئوليت شهرداري مي‌دانند و معتقدند كه اين مشكلات ساختاري بوده و كليد حل آن در جاي ديگر است و با بركناري شهردار حل نخواهد شد.

يك عضو شورا قبلاً در خصوص جذب نيروي مازاد در شهرداري بندرعباس گفته بود: مشكل اشتغال را شهرداري بوجود نياورده است بلكه اين مشكل حاصل بحران اقتصادي كشوراست، اما شهرداري بندرعباس تاوان آن را پس مي‌دهد؛ تا زماني كه مساله اشتغال در كشور حل نشود با سيل تقاضاي كار از سوي افراد بيكار به شهرداري مواجه خواهيم بود و گاهي حفظ دوام يك خانواده به اين اشتغال بستگي دارد، لذا چه اعضاي شورا و چه ديگر نهادهاي اداري و دولتي با اينكه منتقد جذب نيرو در شهرداري هستند، در عين حال خود تقاضاي جذب برخي از افراد نيازمند را در شهرداري دارند و براي اين كار، نامه و درخواست مي‌دهند.

از طرفي فقدان يك گزينه يا رقيب قابل اعتماد براي شهردار بندرعباس سبب شده هرگاه مسأله استيضاح شهردار مطرح مي شود، اين موضوع با سرعت فروكش كند.

در اين شرايط بايد فشارها براي استيضاح و تعويض شهردار بندرعباس را خارج از حوزه‌ي تمايل و سياست كاري شورا دانست، بلكه شروع فرآيند استيضاح را بايد در چارچوب اختلافات ميان نمايندگان بندرعباس در مجلس ديد.

نمايندگان بندرعباس كه در دوره گذشته داراي  اختلافات نظر و موازي كاري آشكار و پنهان با هم بودند، اين بار نيز قمار و دعواي جديدي را بر سر تعويض يا ابقا شهردار بندرعباس آغاز كرده‌اند، امري كه تاكنون با موافقت اكثريت اعضاي شورا براي استيضاح شهردار همراه نبوده است.