فرداي هرمزگان : خط توليد ماسك بهداشتي در دانشكده سما بندرعباس راه اندازي شد
سه شنبه، 5 فروردین 1399 - 08:49 کد خبر:9049
با همت دانشكده سما بندرعباس، گروه جهادي شهيد حسن باقري ناحيه بسيج دانشجويي و پشتيباني و كمك هاي خيرين مردمي، خط توليد ماسك در كارگاه طراحي و دوخت دانشكده سما بندرعباس راه اندازي شد.

به گزارش فرداي هرمزگان، با همت دانشكده سما بندرعباس، گروه جهادي شهيد حسن باقري ناحيه بسيج دانشجويي و پشتيباني و كمك هاي خيرين مردمي، خط توليد ماسك در كارگاه طراحي و دوخت دانشكده سما بندرعباس راه اندازي شد.دكتر احسان محمدي نژاد با اعلام اين خبر گفت: ماسك هاي توليدي اين مركز  پس از ايزوله شدن در مراكز بهداشتي و بسته بندي به صورت رايگان در مناطق كمتر برخوردار توزيع خواهد شد.


رئيس مراكز آموزشي سما هرمزگان در پايان يادآور شد: در شرايطي كه تمامي امكانات كشور براي مبارزه با ويروس كرونا بسيج شده است همگي وظيفه داريم سهمي در اين تلاش ملي براي عبور از بحران داشته باشيم و با اقدامات عملي، دين خود را به كشور عزيزمان ادا كنيم.