فرداي هرمزگان : جناب استاندار، اگر خانواده خودتان نيز در هرمزگان حضور داشتند همين گونه در مقابل بحران كرونا برخورد مي كرديد؟
شنبه، 17 اسفند 1398 - 16:25 کد خبر:9043
جناب آقاي همتي، منتظر هستيد تا چند هرمزگاني ديگر به كرونا مبتلا شوند تا جنابعالي نسبت به مسدود سازي مبادي ورودي هرمزگان اقدام كنيد؟ كرونا با سرعت در حال پيشروي است و منتظر اقدامات لاكپشتي مديران استان نخواهد ماند.

فرداي هرمزگان؛ سروريس اجتماعي: ورود مسافران به استان و جزاير هرمزگان داد بسياري از فعالان اجتماعي و رسانه اي و حتي نمايندگان مردم هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي را به واسطه ي احتمال همه گيري كرونا در استان در آورده است و كمپين هاي مختلفي در ميان فعالان فضاي مجازي به منظور مسدود كردن مبادي ورودي هرمزگان، شكل گرفته است.

اما متاسفانه با وجود تمامي اينها، استاندار هرمزگان طي مصاحبه اي اعلام كرده است كه منتظر تصميمات اتخاذ شده در اين خصوص توسط «ستاد ملي كرونا كشور» مي باشد، صحبت هايي كه چند سوال را در ذهن مخاطبان و مردم شريف هرمزگان از جناب استاندار ايجاد كرده است؟

آيا مسافراني كه از جاي جاي كشور در حال ورود به هرمزگان هستند و ممكن است برخي از آنها ناقل ويروس كرونا باشند در پشت درب هاي مبادي ورودي استان چند روزي را منتظر خواهند ايستاد تا حضرتعالي هماهنگي هاي لازم را با «ستاد ملي كرونا كشور» به عمل آوريد؟

آيا اين مسافران به بازارها و رستوران هاي مختلف هرمزگان و ديگر امكان مراجعه نخواهند كرد تا شما هماهنگي هاي لازم را با «ستاد ملي كرونا كشور» به عمل آوريد؟

جناب آقاي همتي، منتظر هستيد تا چند هرمزگاني ديگر به كرونا مبتلا شوند تا جنابعالي نسبت به مسدود سازي مبادي ورودي هرمزگان اقدام كنيد؟ كرونا با سرعت در حال پيشروي است و منتظر اقدامات لاكپشتي مديران استان نخواهد ماند.

واقعا اگر تمامي خانواده خودتان نيز در استان هرمزگان حضور داشتند همين گونه در مقابل بحران جاري كرونا برخورد مي كرديد؟