فرداي هرمزگان : مسووليت ستاد توسعه بشاگرد به استاندار هرمزگان واگذار شد
دوشنبه، 17 تیر 1398 - 08:02 کد خبر:8665
«فريدون همتي» استاندار هرمزگان با حكم وزير كشور به عنوان رييس ستاد توسعه شهرستان بشاگرد منصوب شد تا اين منطقه را رونق و توسعه داده و از محروميت برهاند.

به گزارش فرداي هرمزگان، «فريدون همتي» استاندار هرمزگان با حكم وزير كشور به عنوان رييس ستاد توسعه شهرستان بشاگرد منصوب شد تا اين منطقه را رونق و توسعه داده و از محروميت برهاند.

اين كار در راستاي فرمايش رهبر فرزانه و تاكيد رييس جمهوري مبني بر ضرورت رسيدگي همه جانبه و مبتني بر اصول و برنامه ريزي به نقاط محروم كشور صورت گرفته است.

شهرستان بشاگرد نيز در زمره ۳۱ شهرستان منتخب كشور براي تحقق محروميت زدايي بوده است.

شهرستان بشاگرد كه در گويش محلي به آن بَشكَرد مي‌گويند ابتدا روستا و سپس به بخش و از ۱۰ سال پيش (سال ۱۳۸۵) در زمان دولت احمدي نژاد به شهرستان ارتقا يافت.

اين شهرستان با ۳۵ هزار نفر جمعيت در ۳۰۰ كيلومتري شرق بندرعباس مركز استان هرمزگان قرار دارد.