فرداي هرمزگان : رئيس كل دادگستري استان هرمزگان اعلام كرد: تشكيل دبيرخانه ويژه پرونده‌هاي مهم در هرمزگان
شنبه، 11 خرداد 1398 - 05:16 کد خبر:8456
رئيس كل دادگستري هرمزگان ضمن تأكيد بر حمايت قاطع از نيروي انتظامي به عنوان بازوي توانمند دستگاه قضايي، از تشكيل دبيرخانه ويژه پرونده هاي مهم به منظور نظارت مؤثر بر جرايم خبر داد.

به گزارش فرداي هرمزگان، رئيس كل دادگستري استان هرمزگان در جريان ديدار با فرمانده انتظامي استان هرمزگان با اعلام حمايت قاطع از نيروي انتظامي به عنوان بازوي توانمند دستگاه قضائي، تصريح كرد: براي اينكه مبارزه فراگير با جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه نمود عيني و اثربخش داشته باشد، تلاش مضاعف و ارتباط تنگاتنگ نيروي انتظامي و دستگاه قضائي، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.

علي صالحي با بيان اينكه اعمال نظارت و برگزاري جلسات مستمر با ضابطين امر در دستور كار دستگاه قضائي است، بر لزوم هم افزايي به منظور ارتقاي شاخص امنيت و كاهش جرايم اولويت دار استان تأكيد كرد.

وي با اشاره به اينكه استان هرمزگان از استان‌هاي امن كشور محسوب مي‌شود، از مسئولين انتظامي استان خواست تا با تشريك مساعي و ارتقاي شاخص امنيت، بستر مناسبي براي فعاليت سرمايه گذاران فراهم سازند.

رئيس كميته راهبردي تعامل دستگاه قضائي و نيروي انتظامي استان هرمزگان همچنين اعلام كرد: به منظور مديريت پرونده‌هاي مهم، دبيرخانه‌اي در دادگستري كل استان هرمزگان تشكيل و روند رسيدگي به اين پرونده‌ها و جرايم مرتبط با آن به صورت ويژه مورد نظارت قرار مي‌گيرد.