فرداي هرمزگان : چه كساني در انتخابات پيشروي مجلس شوراي اسلامي در هرمزگان شركت مي كنند؟
سه شنبه، 7 خرداد 1398 - 07:03 کد خبر:8433
يازدهمين دوره انتخابات مجلس شورالي اسلامي در تاريخ دوم اسفندماه سالجاري در حالي برگزار خواهد شد كه تاكنون افراد زيادي در استان هرمزگان براي شركت در اين انتخابات از سمت هاي خود استعفاء داده و يا بر اساس آخرين گمانه زني قصد شركت در انتخابات را دارند.

به گزارش فرداي هرمزگان، يازدهمين دوره انتخابات مجلس شورالي اسلامي در تاريخ دوم اسفندماه سالجاري در حالي برگزار خواهد شد كه تاكنون افراد زيادي در استان هرمزگان براي شركت در اين انتخابات از سمت هاي خود استعفاء داده و افراد ديگري نيز براي شركت در اين انتخابات اعلام آمادگي كرده اند و يا بر اساس آخرين گمانه زني قصد شركت در انتخابات را دارند؛ اسامي اين افراد به شرح ذيل است:

استعفاء هاي انتخاباتي:

حجت الاسلام علي اكبر ميرزايي (كانديد حوزه مركزي هرمزگان)

منصور آرامي (كانديد حوزه مركزي هرمزگان)

پرويز سالاري (كانديد حوزه مركزي هرمزگان)

ابوالقاسم جراه (كانديد حوزه مركزي هرمزگان)

حمزه تركماني تمبكي

سيد عبدالكريم هاشمي نخل ابراهيمي (كانديد حوزه شرق هرمزگان)

غلامرضا نظرنژاد (كانديد حوزه شرق هرمزگان)

عبدالله پرتابيان (كانديد حوزه غرب هرمزگان)

كانديدهاي احتمالي:

محمد آشوري تازياني (كانديد احتمالي حوزه مركزي هرمزگان)

احمد مرادي (كانديد احتمالي حوزه مركزي هرمزگان)

حسين هاشمي تختي (كانديد احتمالي حوزه مركزي هرمزگان)

ابراهيم اميني پور (كانديد احتمالي حوزه مركزي هرمزگان)

عبدالله آبسواران (كانديد احتمالي حوزه مركزي هرمزگان)

موسي مولاپرست (كانديد احتمالي حوزه مركزي هرمزگان)

احمد حبيبي (كانديد احتمالي حوزه مركزي هرمزگان)

مهدي ملاحي (كانديد احتمالي حوزه مركزي هرمزگان)

علي رئوفي (كانديد احتمالي حوزه مركزي هرمزگان)

علي علامه زاده (كانديد احتمالي حوزه مركزي هرمزگان)

محمدرضا طباطبايي (كانديد احتمالي حوزه مركزي هرمزگان)

صالح دريانورد (كانديد احتمالي حوزه مركزي هرمزگان)

جهانگير بشكار (كانديد احتمالي حوزه مركزي هرمزگان)

سيد مصطفي ذوالقدر (كانديد احتمالي حوزه شرق هرمزگان)

منصور فرهادي (كانديد احتمالي حوزه شرق هرمزگان)

حسين رييسي (كانديد احتمالي حوزه شرق هرمزگان)

احمد نوحه‌گر (كانديد احتمالي حوزه شرق هرمزگان)

ناصر شريفي (كانديد احتمالي حوزه غرب هرمزگان)

احمد جباري (كانديد احتمالي حوزه غرب هرمزگان)

بابك تراكمه (كانديد احتمالي حوزه غرب هرمزگان)

سيدهاشم توانا (كانديد احتمالي حوزه غرب هرمزگان)

مسعود هوشمند (كانديد احتمالي حوزه غرب هرمزگان)

سيدعبدالله حسيني (كانديد احتمالي حوزه غرب هرمزگان)

سيد محمدنور موسوي (كانديد احتمالي حوزه غرب هرمزگان)

سيدمحمديوسف حسيني (كانديد احتمالي حوزه غرب هرمزگان)

صابر مرتضوي (كانديد احتمالي حوزه غرب هرمزگان)

نادعلي پزشك (كانديد احتمالي حوزه غرب هرمزگان)

حسن زارعي (كانديد احتمالي حوزه غرب هرمزگان)

شريف شريفي نژاد (كانديد احتمالي حوزه غرب هرمزگان)

 ايوب زارعي (كانديد احتمالي حوزه غرب هرمزگان)

غلامحسين زارعي (كانديد احتمالي حوزه غرب هرمزگان)

حميد ملك پور (كانديد احتمالي حوزه غرب هرمزگان)

يوسف ديواني (كانديد احتمالي حوزه غرب هرمزگان)

جمال جامه دار (كانديد احتمالي حوزه غرب هرمزگان)