فرداي هرمزگان : پرواز بزرگترين هواپيماي جهان
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 11:31 کد خبر:8291
بزرگ‌ترين هواپيماي جهان براي نخستين بار به پرواز درآمد. اين هواپيماي غول‌پيكر از پايگاه هوا و فضاي موهاوي واقع در ايالت كاليفرنياي آمريكا به هوا برخاست و با رسيدن به ارتفاع ۵.۱۸ كيلومتري با حداكثر سرعت ۳۰۴ كيلومتر بر ساعت به پرواز خود ادامه داد و دو ساعت و نيم بعد به زمين نشست. شركت آمريكايي «استراتولانچ» هدف از طراحي اين هواپيما را پرتاب موشك به مدار زمين عنوان كرده است. بزرگ‌ترين هواپيماي جهان كه «راك» نام گرفته، ابعادي به اندازه ايستگاه فضايي بين‌المللي دارد و وزن آن حدود ۲۵۰ تُن است.

عكس/ پرواز بزرگترين هواپيماي جهان

عكس/ پرواز بزرگترين هواپيماي جهان

عكس/ پرواز بزرگترين هواپيماي جهان

عكس/ پرواز بزرگترين هواپيماي جهان

عكس/ پرواز بزرگترين هواپيماي جهان

عكس/ پرواز بزرگترين هواپيماي جهان

عكس/ پرواز بزرگترين هواپيماي جهان

عكس/ پرواز بزرگترين هواپيماي جهان

عكس/ پرواز بزرگترين هواپيماي جهان

عكس/ پرواز بزرگترين هواپيماي جهان

عكس/ پرواز بزرگترين هواپيماي جهان

عكس/ پرواز بزرگترين هواپيماي جهان

عكس/ پرواز بزرگترين هواپيماي جهان

عكس/ پرواز بزرگترين هواپيماي جهان