فرداي هرمزگان : آبگيري بيش از ۱۳ ميليون مترمكعبي سد استقلال ميناب در پي بارش هاي اخير
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 10:25 کد خبر:8284
مديرعامل آب منطقه‌اي هرمزگان با بيان اينكه در پي بارش‌هاي اخير سد استقلال ميناب مهم‌ترين سد تأمين‌كننده آب آشاميدني بندرعباس و بندرخمير ۱۳ و نيم ميليون مترمكعب آبگيري شد، اظهار كرد: سد جگين ۳۲ ميليون مترمكعب و سد شميل و نيان ۱۱ و نيم ميليون مترمكعب آبگيري شد.

به گزارش فرداي هرمزگان، هوشنگ ملايي با بيان اينكه در پي بارش‌هاي اخير سد استقلال ميناب مهم‌ترين سد تأمين‌كننده آب آشاميدني بندرعباس و بندرخمير ۱۳ و نيم ميليون مترمكعب آبگيري شد، اظهار كرد: سد جگين ۳۲ ميليون مترمكعب و سد شميل و نيان ۱۱ و نيم ميليون مترمكعب آبگيري شد.

وي با اشاره به اينكه درمجموع سد‌هاي استقلال، شميل و نيان و جگين ۵۷ ميليون مترمكعب آبگيري شد، عنوان كرد: هم‌اكنون حجم ذخيره شده آب در سد استقلال ۱۱۳ ميليون مترمكعب، سد جگين ۱۶۰ ميليون مترمكعب و سد شميل و نيان ۶۰ ميليون مترمكعب است.

مديرعامل آب منطقه‌اي هرمزگان افزود: سد سرني كه در شهرستان ميناب بوده و هنوز به بهره‌برداري نرسيده است نيز براي نخستين بار ۳ ميليون مترمكعب آبگيري شد.