فرداي هرمزگان : انهدام ۱۰ هزارمتر خط لوله انتقال سوخت قاچاق در قشم
شنبه، 18 اسفند 1397 - 08:24 کد خبر:8196
فرمانده مرزباني استان هرمزگان از شناسايي و انهدام ۱۰ هزارمتر خط لوله انتقال سوخت قاچاق در سواحل روستاي سلخ جزيره قشم خبر داد.

به گزارش فرداي هرمزگان، سرهنگ حسين دهكي در اين خصوص گفت: ۱۰ هزارمتر خط لوله انتقال سوخت قاچاق در سواحل روستاي سلخ جزيره قشم شناسايي و منهدم شد.

وي افزود: در اجراي طرح مبارزه با قاچاق سوخت مرزبانان پايگاه درياباني قشم با انجام اقدامات اطلاعاتي موفق شدند مسير انتقال سوخت قاچاقچيان را در سواحل روستاي سلخ اين جزيره و زير ماسه هاي دريا شناسايي و منهدم كنند.

فرمانده مرزباني استان همزگان خاطرنشان كرد: قاچاقچيان با لوله گزاري در چند محور به طول بيش از ۴ هزار متر مربع در نوار ساحلي روستاي سلخ سوخت قاچاق را از طريق لوله هاي مخصوص ۴ اينچي به دريا منتقل و از طريق شناور سوخت قاچاق را به خارج از مرزهاي كشور قاچاق مي كردند.

سرهنگ دهكي بيان كرد: با تلاش مرزبانان شهرستان قشم چندين سرشاخه ي لوله هاي انتقال سوخت منهدم و خسارت سنگيني به قاچاقچيان سوخت وارد شد.

وي در پايان خارنشان كرد: در اين عمليات لوله هاي ۴ اينچي مدفون شده به طول ۱۰ هزار متر نيز از زير ماسه هاي ساحل بيرون و منهدم شد.