فرداي هرمزگان : واكنش آذري جهرمي به خبر استعفاي ظريف
سه شنبه، 7 اسفند 1397 - 07:06 کد خبر:8135
محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات به خبر استعفاي ظريف واكنش نشان داد و نوشت: ننشين برادر، پاشو بايست جواد جان!، مردم نگرانند.