فرداي هرمزگان : مدت هاست خواسته تردد خودرو در مناطق آزاد استان مغفول مانده است/چرا ارزش‌ افزوده نفت و گاز هرمزگان به بوشهر تعلق ميگيرد؟
سه شنبه، 20 آذر 1397 - 05:24 کد خبر:7762
عضو هيئت رئيسه مجلس با بيان اينكه مصوبه اي در خصوص تردد خودرو در مناطق آزاد در ماكو و اروند اجرا مي شود اما مدت هاست كه اين خواسته در كيش و قشم همچنان مغفول مانده است.

به گزارش فرداي هرمزگان، محمد آشوري عصر امروز در نشست شوراي اداري استان هرمزگان با فعالين اقتصادي در حضور معاون اول رئيس جمهور، افزود: ابتدا بايد اعلام كنم كه آقاي جهانگيري به استان خود خوش آمديد، در سفر قبلي به هرمزگان 50 درصد خود را هرمزگاني دانستيد و امروز در سفر به منطقه كوشا احمدي خود را جهانگيري كوشائي دانستيد كه جاي خوشحالي دارد.

وي با بيان اينكه هرمزگاني ها به وجود شما در كابينه دولت افتخار مي كنند، تصريح كرد: وجود شما در دولت نقطه عظيمي است كه مي تواند نقطه عظيمي براي پيشبرد اهداف هرمزگان باشد.

اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه به نظر مي رسد محروميت در نقاط مختلف استان هرمزگان همچون بشاگرد، احمدي، فين، رويدر و ... وجود دارد، اضافه كرد: نيازمند نگاه ويژه و ميان بري هستيم تا شاخص فاصله توسعه را كوتاه كند و محروميت زدايي را تسريع ببخشد.

وي با بيان اينكه سازمان هاي توسعه گر كشور بايد سرعت آهنگ توسعه را افزايش دهند، عنوان كرد: تعارضاتي بعضاً در اجراي قانون ايجاد مي شود كه تبعيض را القا مي كند.

آشوري با اشاره به اينكه دولت بخشنامه اي را مصوب كرده است كه ظرفيت هاي شغلي در هر استان 50 درصدش به نيروهاي ماندگار تعلق بگيرد، تصريح كرد: اما در برخي مناطق اين مصوبه اجرا نمي شود كه نياز است دستور تسريع در اجراي آن به درخواست مجمع نمايندگان هرمزگان در مجلس صادر شود.

رئيس مجمع نمايندگان هرمزگان در مجلس ادامه داد: دولت زحمت مي كشد و مصوبه اي را تصويب مي كند اما مديران در عمل يك دستگاه اجرايي و دستگاهي ديگر غفلت مي كند.

وي با بيان اينكه مصوبه اي در خصوص تردد خودرو در مناطق آزاد در ماكو و اروند اجرا مي شود اما مدت هاست كه اين خواسته در كيش و قشم همچنان مغفول مانده است، اضافه كرد:  دولت در اين تعارض گرفتار شده و مردم خواستار يكپارچگي خدمت هستند.

آشوري با اشاره به اينكه چرا بايد مصوبه ته لنجي در بوشهر به يك شكل اما در هرمزگان مصوبه بار ملواني به شكلي ديگر اجرا شود، بيان كرد: نيازمند هم نوايي در مصوبه هاي دولت هستيم تا مردم از تبعيض رنج نبرند.

وي با بيان اينكه هرمزگان با اين ظرفيت نبايد آويزان دولت باشد، اظهار كرد: وقتي ماليات نفت و گاز شركت هاي فلات قاره از هرمزگان است چرا بايد ارزش افزوده آن به بوشهر تعلق بگيرد اما سهم هرمزگان كجاست؟

اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه احساس تبعيض در بين مردم شكل گرفته كه بايد برطرف شود، خاطرنشان كرد: حضور و مشاركت نيروهاي ماندگار استان هرمزگان در هيئت مديره بنگاه هاي اقتصادي و مناطق آزاد خواسته مجمع نمايندگان هرمزگان در مجلس است كه گرچه دولت عملي كرده اما آهنگ اجرايي آن كند است.